Úvod

Naše dvacetileté zkušenosti vychází především z realizací v oborech stavební chemie, renovace fasád, sanace vlhkého zdiva, izolace a opravy teras a balkonů a zateplení domů.

Dlouhodobě spolupracujeme s významnými odborníky, projektanty a spolehlivými realizačními firmami v ČR. Naše působnost je především na Moravě.

Naší prioritou je pomoci zákazníkovi v řešení jeho problému a to především společným nalezením optimálního, cenově přijatelného a hlavně dlouhodobě trvalého systémového řešení problému v daných oblastech. Návrhy systémových řešení vychází z dlouholetých zkušeností použití materiálů jako jsou:

  • Renovační omítky
  • Sanační omítky
  • Vápenné omítky
  • Zateplovací systémy
  • Izolační stěrky
  • Lepidla pro obklady a dlažby
  • Injektážní hmoty

Především od kvalitních výrobců a jejich unikátní patentované technologie, jež jsou prověřeny desítky let a mají výrobcem garantovanou funkčnost.

Nabízíme rovněž možnost originálního zateplení vlhkých budov a systémy regenerace.

Pomůžeme Vám posoudit daný problém a analyzovat příčinu problému. Pomocí moderní měřící techniky a termokamery jsme schopni lokalizovat příčinu problému a společně vybrat tu nejvhodnější inteligentně fungující technologii k jeho odstranění. Snažíme se pomoci Vám porozumět problému a návrhu jeho řešení.

ZDARMA Vás navštívíme na Vaší stavbě a pomůžeme Vám s optimálním řešením.

Reference